Regulamin zajęć

 1. Każdy uczestnik zajęć jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
 2. Należy zachować czystość w sali ćwiczeń i w szatni.
 3. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym); podczas ćwiczeń nie należy pić, płyny można uzupełnić przed zajęciami lub po nich (chyba, że wymaga tego stan zdrowia).
 4. Do ćwiczeń nie należy przystępować po długotrwałym pobycie na słońcu lub/i po saunie.
 5. Uczestnicy zajęć ćwiczą boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do korzystania z prywatnych (tj. przyniesionych samodzielnie) mat.
 7. O problemach zdrowotnych uczestnicy zajęć zobowiązani są poinformować prowadzącą zajęcia przed rozpoczęciem ćwiczeń. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać prowadzącej przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych dolegliwości zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 8. Kobiety ciężarne bezwzględnie muszą o tym poinformować prowadzącą zajęcia, pozwoli to na dostosowanie ćwiczeń do ich indywidualnych potrzeb.
 9. Kobiety w trakcie menstruacji winny poinformować prowadzącą zajęcia; nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.
 10. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie należy o tym niezwłocznie poinformować prowadzącą zajęcia.
 11. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącej.
 12. Należy być punktualnym. Na zajęcia nie należy się spóźniać ani wychodzić z nich wcześniej, przed ich zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść minimum 5 – 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 13. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 14. W trakcie trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach wyłącznie po konsultacji z prowadzącą i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub zażyciu innych środków odurzających; osoby podejrzane o bycie po spożyciu takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 17. Zajęcia odbywają się przy obecności co najmniej 3 osób (wyłączając prowadzącą). 
 18. Wszelkie pytania dotyczące praktyki można zadawać przed zajęciami lub po nich bezpośrednio u prowadzącej.
 19. Udział w zajęciach jest płatny (patrz: Regulamin płatności).
 20. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jogi jest ograniczona liczbą miejsc.
 21. Uczestnicy korzystają z zajęć jogi na własną odpowiedzialność.
 22. Prowadząca nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni.  

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 • Wykupiony karnet jest ważny na miesiąc (30 dni).
 • Płatność odbywa się przed zajęciami.
 • Płatność odbywa się gotówką (na życzenie uczestnika umożliwia się płatność w systemie BLIK, przelew na telefon lub przelew tradycyjny).
 • Istnieje możliwość wystawienia rachunku. Chęć otrzymania rachunku zgłasza się po zajęciach.